Gıda Teknolojileri Bin Tane Ağırlığı

Bin Tane Ağırlığı

Buğdayın bin tanesinin ağırlığıdır. Tanenin ağırlık, dolgunluk, cılızlık durumu ve un verimi
hakkında fikir vermesi bakımından önemlidir. Tür ve çeşide, iklime, yetiştirilme şartlarına göre değişir.
Aynı çeşitte genellikle bin tane ağılığı nişasta miktarı ile doğru, protein miktarı ile ters orantılıdır. Bin
tane ağırlığı sert buğdaylarda yumuşak buğdaylara nazaran daha fazladır. Bin tane ağırlığının üzerine
olgunluk devresinde hava gidişinin de etkisi vardır. Olumu çabuklaştıran havalar tanede nişasta
toplanmasını ve olgunlaşmayı güçleştirdiğinden bin tane ağırlığını düşürür.

PRENSİP
Temizleme ve ağırlık tespiti esasına dayanır.
DENEYİN YAPILIŞI
Önce buğday numunesi yabancı maddelerden ayıklanır. Temizlenen buğdaydan 15 g tartılıp
sayılır. % nem miktarı göz önüne alınarak bin tane ağırlığı kuru madde esasına göre gram cinsinden
ifade edilir.
Örneğin;
15 g tartılan temizlenmiş buğday sayıldı 492 tane olduğu tespit edildi. Buğday numunesinin % 8
nem içerdiği kabul edilirse;

Gıdalarda Bin Tane Ağırlığı Raporu
Gıdalarda Bin Tane Ağırlığı Raporu

O halde kuru madde esasına göre 1000 tane ağırlığı;
30.60-2.45 = 28.15 g ‘dır.
? Türkiye’de ıslah çeşidi buğdaylarda 1000 tane ağırlığı en az 30 g en çok 48 g bulunmuştur.
Tartımlar en az 0.01 g hassasiyetle yapılmalıdır.

5/5 - (6 votes)

Yorum yapın